Грб града Београда

Попут праксе у свим европским метрополама, и у граду Београду се, почев од 2017. године, врши анкетирање и анализа потреба грађана и укључивање грађана у процес одлучивања о важним пројектима за Град. Пројектом „Да се ради и гради по твом“ спроведеним током 2017. и 2018. године, Београђанима је омогућено да одлучују о томе како желе да изгледају њихов град и општина. Преко 28.000 прикупљених предлога грађана резултирало је и значајним бројем пројеката који су финансирани из буџета града Београда током 2018. и 2019. године.

Градско веће града Београда је на седници одржаној 5. јула 2019. године донело План јавних инвестиција за период 2020-2022. година, у којем су садржани капитални пројекти мале, средње и велике вредности који се предлажу за укључивање у буџет града Београда за 2020. годину и у којима се такође налазе и предлози грађана прикупљени кроз раније анкете.

Транспарентним и партиципативним процесима у промишљању будућности Београда, Градска управа жели да се афирмише као савремена, отворена и одговорна према суграђанима ― свесни да је у обликовању нашег града неопходно учешће свих актера развоја. Град Београд зато жели да настави са праксом укључивања грађана и грађанки у предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани јавним средствима.

Користимо ову прилику да Вас информишемо да започињемо са континуираним прикупљањем предлога пројеката за које сматрате да могу учинити живот у нашем граду квалитетнијим и лепшим.

Пројекат који предлажете може бити капитални пројекат, односно пројекат који предлажете треба да обухвата изградњу нових објеката или значајне, дугорочне радове на унапређењу постојећих објеката. Такође можете предложити и пројекат од интереса за локалну заједницу који не обухвата изградњу објеката већ скуп других активности које могу унапредити живот наших суграђана.

С обзиром да се пројекти финансирају из буџета нашег града, важно је да се пројекти које предлажете односе на објекте, односно потребе које су у надлежности локалне самоуправе.

Град Београд

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ИДЕЈЕ ПРОЈЕКТА ОД СТРАНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЈАВНОСТИ

Образац који је пред Вама намењен је предлагању пројеката чија би реализација допринела унапређењу квалитета живота у нашем граду, а за који сматрате да треба издвојити средства из буџета локалне самоуправе. Пројекат који предлажете може бити капитални пројекат, односно у ширем смислу, пројекат који обухвата изградњу нових објеката или значајне, дугорочне радове на унапређењу постојећих објеката. Такође можете предложити и пројекат од интереса за локалну заједницу који не обухвата изградњу објеката већ скуп других активности које могу унапредити живот наших суграђана.

Ваши подаци

Молимо Вас да у делу упитника који следи оставите своје контакт податке како бисмо од Вас могли да добијемо више информација уколико Ваш предлог буде разматран за финансирање из буџета локалне самоуправе. Наглашавамо да нисте у обавези да приложите ове податке.

Ова активност је подржана у оквиру пројекта “Унапређење доброг управљања на локалном нивоу”, који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије у оквиру програма “Подршка Владе Швајцарске развоју општина за унапређење доброг управљања и социјалне укључености” (SwissPRO), који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).